Neden Akıllı Kolej

Yabancı Dil

Çift öğretmenli dil eğitimi modelimiz, klasik yabancı dil eğitiminden farklıdır. Kolejlerimizde ingilizce,ders değil bir iletişim aracı olarak kullanılır. Günlük yaşantı içerisinde öğrencilerimiz, ingilizce öğretmenleri ile iletişim kurarak dil öğrenimini içselleştirirler. Oyun, şarkı, flashcard ve teknoloji imkanlarıyla desteklenen derslerimizde, İngilizce öğrenimi kalıcı hale getirilir. Akıllı Kolejler olarak, İngilizce’yi bir ders olarak değil, hayatın olağan alkışı içinde, bir dil olarak öğretiyoruz.Native Speaker öğretmenlerimizle ingilizceyi hem anadillerinde hemde telafuzda yabancı aksanla öğrenmektedirler.