Kurumsal

Misyon

Evrensel değerler ışığında; ülkemiz ve insanların ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yeteneklerle donatılmış, milli manevi değerlere bağlı, akılcı, sorgulayan, hoşgörülü, yenilikçi ve yaratıcı; topluma karşı sevgi ve sorumluluk duygusuna sahip üstün nitelikli bireyler yetiştirmek; evrensel boyutta bilgiye ulaşmak, bilgi üretmek ve bunları toplumun yararına sunmak.